Alan Lowen

Lan Lowen www.tantrafestival.cz THE ART OF BEING

Alan Lowen tvoří a vede semináře již 40 let a je světově uznáván jako vynikající průvodce pro lidi, kteří chtějí přijmout, integrovat a oslavovat všechny aspekty svého osobního života a bytí. Studoval psychologii na univerzitách v Londýně a Oxfordu. Poté, inspirován svým prvním učitelem Carlem Rogersem, se dále vzdělával v řadě oblastí osobního růstu. Později se stal žákem Osha Rajneeshe a 8 let žil v jeho ašramu, kde vedl semináře a prozkoumával nejhlubší oblasti lidského potenciálu. V roce 1986 se vrátil do veřejného života a založil The Art of Being® jako cestu seberealizace, vědomí srdce, životního naplnění a duchovního probuzení.

Volí si práci s nejzákladnějšími osobními tématy našich životů – s naší přirozeností, příběhy a vztahy, sexem a láskou, vlivy našeho porodu a dětství na náš život a univerzální zkušeností smrti a umírání. Především nás zve, abychom ctili a oslavovali naše vlastní jedinečné umění být. V roce 2003 obdržel za svou práci v oblasti osobní transformace cenu časopisu Kindred Spirit.

Alan nás učí spřátelit se s celistvostí svého bytí a ocenit ji. Jeho semináře nám umožňují léčit rány, které nás stále omezují, otevřít se všem svým vnitřním zdrojům, oslavovat svou smyslnou mužskou či ženskou přirozenost, nalézt naplnění ve svých přátelských a intimních vztazích a žít ve stále se prohlubujícím spojení s duchovním rozměrem existence. Vyživují vědomí, soucit, půvab a krásu v našem životě.

Web http://artofbeing.cz/