DECHOVÁ EXTÁZE

www.tantrafestival.cz THE ART OF BEING

Náš život začíná prvním nádechem a končí posledním výdechem. Život se odehrává mezi tím. Dech je most, posel, nositel bytí.  Nabíjí nás, vyprazdňuje, oživuje. Je dopravním prostředkem tvé mysli. Je to mocný nástroj meditace. Ale ne technikami a složitou naukou, ale spojením se se svým dechem a svou energií v něm? JAK??

Prakticky si ukážeme, jak se s dechem spojit a uvědomit si rozdíl mezi spojením, splynutím a děláním technik. Skrze dech se lze spojit se svou silou, uzdravit a zmírnit bolesti, ale také jej používáme na oddělení se od bolesti. Když nedýcháš – necítíš.

V našich životech máme narození dítěte spojeno s pláčem. Slýcháme: “Ten hodně brečí – to je dobře, bude mít silné plíce.” Ale je tomu skutečně tak? Jak vypadá první nádech a co vše je s ním spojeno První nádech a zkušenost s ním vytvoří vzorec, otisk, který nastavuje náš vztah k dechu a energii, která přichází. Je to nevědomé a přitom tak silně působící. Působí to skrze celý náš život. Skrze dech a díky němu může být mnoho obtíží změněno a vyléčeno- na úrovní fyzického těla, tvé energie, vztahů… dech zasahuje všechny sféry bytí – dech je život projevený skrze tebe.

Co se stane, pokud se na tento pramen znovu napojíme?

– Jak ovlivní první nádech náš život?

– Jak zajistit aby první nádech proběhl spontánně – co to přináší do života?

– Jak pomoci sobě a svým dětem a to v jakémkoli věku spojit se s dechem a skrze něj se svým vnitřním prostorem a zdrojem energii uvnitř sebe.

Milí přátelé, tyto informace mohou zásadně změnit váš pohled na život a ovlivnit zdraví a kvalitu života vám i vašim dětem. Nádechem přijímáme energii, kterou výdechem proměňujeme na expresi, vyjádření se – pokud zde je nějaké omezení, projevuje se nedostatek v mnoha oblastech a úrovních života.