Zpět

Léčení sexuálního traumatu – Jitka Caldová

Rána sexuálního traumatu drží mnohé z nás v těch nejtemnějších myšlenkách. Toto trauma způsobuje, že lidé jsou odpojeni od svého těla, citlivosti a zdroje emocí. Mají pocit, že jsou špatní, bezcenní a hluboko v nich je často zakořeněné přesvědčení, že jsou tu jen proto, aby byli použiti pro potěšení někoho jiného.

Sexuální zneužití často vytváří nesnesitelné stupně hanby, ochromuje schopnost se v běžném životě plně projevovat a udržovat zdravé vztahy. Toto zranění může být pro nás živým peklem.

Mezi symptomy tohoto traumatu můžeme zahrnovat: poruchy příjmu potravy, paranoiu, nespavost, depresi, sebepoškozování, úzkost, tělesnou nenávist, odloučení, závislost, chronickou únavu, násilné vztahy a tíživou potřebu peněz (jako zrcadlo nízké sebehodnoty člověka).

Často je to neschopnost vnímání svých vlastních hranic – takto zranění lidé, nedokáží rozpoznat, kde mají zdravé hranice, a nechávají ostatní, aby jejich hranice byly neustále překračovány, a tím se násobí zkušenosti, kdy se cítíme stejně zneužiti. Jako partnera si pak do života nevědomě přitahují i násilné a manipulativní protějšky. Proč tomu tak je? Je to jednoduché, svou zraněnou duší umožňují druhému, aby s ním mohl manipulovat, a nechávají si líbit vše, co se partnerovi zamane.

Sexuální trauma doslova potlačuje smysl našeho života a kořeny toho, kdo opravdu jsme.

Je velmi těžké být skutečně spojený se sebou jako s jednotlivcem a cítit se součástí společnosti, když je toto trauma tak aktivní.

Jediným způsobem, jak se stát silným svobodným jedincem, je projít těmito emocemi a začít trauma uzdravovat. Nepomáhám lidem touto cestou k celistvosti jen tak náhodou, ale proto, že touto cestou léčení a zpracovávání sexuálního zneužití jsem sama procházela.

Není to snadné, ale je to tak osvobozující, nebýt paralyzovaný všemi těmi prožitky.

Právě proto pracuji se ženami, které zažily sexuální zneužití. Čím tmavší je zkušenost, tím silnější a krásnější může být svoboda na druhé straně.

Ano, je to je možné!

A co se děje v naší společnosti, když velká část žen si drží tento druh traumatu?

Mluvím zde o ženách, které byly sexuálně zneužity od mužů. Je to oblast, ve které se cítím kvalifikována, abych o nich psala, ze svých zkušeností a zkušeností mnoha žen.

Musíme ale vzít na vědomí i všechny muže. Jejich příběhy jsou stejně důležité! Vedeme proti nim pomyslné války. „Muži jsou povrchní prasata“ a ženy proti nim svádějí boje. Proč jsme ve společnosti v tomto bodě, kdy je tento postoj tak běžný?

Je to jen jeden z modelů, co se děje v téhle dynamice (ženy vs muži), když je tento typ traumatu převládající. Je zřejmé, že je to složitější i toto je však jedna z příčin.

Často je zneužívání promítáno na všechny muže:

„Všichni muži jsou nebezpeční.“

„Všichni muži zneužívají.“

„Všichni muži jsou potenciální násilníci.“

Taková přesvědčení můžeme nalézt na mnoha feministických webových stránkách a nejen tam. Často, jako nevědomý způsob, jak ovládat „hrozbu“ (muže).

Nejhorší je, že tyto ženy se často ocitly v lásce k nezdravým mužům. Protože to je to, o čem jsem již psala – o modelu, kdy si takto zraněná žena přitáhne násilného partnera a neustále se utvrzuje v tom, jací ti muži vlastně jsou.

Takže jejich nevědomé příběhy o „všech mužích“ se stávají pravdivými z jejich pohledu. Znovu a znovu. A já vím, to opravdu bolí!

Co se stane, když jsou muži tímto vyčerpaní?

Mnozí muži, kteří mají takovouto zkušenost z útoků kvůli svému pohlaví, se kterým se narodili, jdou do vzpoury. Oni zavírají svá srdce! Nakonec pokud to zažívají stále dokola, přestanou se o ženy starat a pečovat o ně. To je postoj, který vyvolává špatné zacházení se ženami. A protože si všichni navzájem dávají vinu, cyklus pokračuje.

Aby bylo jasné: jestliže jste prodělala trauma, není to vaše chyba a nikdo není oprávněn toto udělat. Ale je to vaše zodpovědnost, jako zodpovědného dospělého člověka, abyste se uzdravila.

A chtěla bych vás také podpořit: Můžete to udělat! Hledání pomoci, abychom se vypořádaly s tím, co se nám stalo, je jedním z nejodvážnějších kroků, který může udělat každý.

Když konfrontujeme věci, které nás děsí, ztrácejí svou moc.

Naučíme se, jak milovat své tělo, najít sebevědomí a poznávat sami sebe. Přestáváme mít stejné bolestné zkušenosti sexuálně, romanticky a společensky. Již si tyto zážitky nepřitahujeme, protože jsme ránu uzdravily. Tyto boje se pak mohou zastavit z obou stran.

Budeme žít ve světě dynamiky zdravé energie a hlubokého respektu k sexualitě.

Nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat, je: Léčit se!

Pokud jste utrpěly zranění tímto druhem traumatu, víte, že nejste sami. A pro sebe, prosím, vyhledejte osobu, která vám může pomoci. Někoho, kdo ví, jak pracovat se sexuálním traumatem.

Pokud ses právě ty rozhodla udělat ten krok, pojďme se na to podívat spolu, nemusíš v tom být sama