Zpět

Proč mystická tantra? – Alan Lowen

www.tantrafestival.cz THE ART OF BEING

Tantra není o tom mít úžasný sex. Je o tom otevřít a probudit se do celého svého bytí – což dělá sex úžasným, stejně jako dělá úžasným jakýkoliv jiný zážitek. Většina moderní Západní Tantry je zaměřena na potěšení a krásu nacházenou v sexuální a smyslné intimitě, a je dobře, že to tak je, protože to lidem pomáhá se osvobodit od těžkého formování výchovou – ať už byla represivní, zostuzující, zneužívající a sexistická, nebo i jen hrubá a zlehčující – to všechno stále určuje obvyklé sexuální postoje. Je to dobré i díky myšlence, že nalezení více radosti v sexu přitahuje spoustu lidí, kteří by jinak možná neobjevili hlubší a vyšší mysteria ležící za vstupní halou erotického potěšení. Mohou být objevena i zenovou meditací, ale o ni se tolik lidí nezajímá.

Když se odvážíme dál za vstupní halu, nejen že zažíváme víc, my SE STÁVÁME mnohem víc svým vlastním kouzlem a krásou – vnímavější, citlivější, hravější, tvořivější, více milující, chápající a důvěřující, intuitivnější, vděčnější, vášnivější a také klidnější. Budeme-li se dále otevírat svému vnitřnímu bytí, tak jednoho dne se otevřeme za věci tohoto světa – dokonce i za nás samotné. Přijdeme ke své duši, k tomu mostu, kde balancujeme mezi svým bytím a věčností, otevřeni obojímu. Cokoli nyní děláme, děláme s vědomím duše.

Tantrická cesta je následující vnitřní vývoj: od smyslů do pocitů do srdce do bytí do duše. Na této cestě se náš život stává mystickým dobrodružstvím, ve kterém – jak získáváme zručnost v bytí se vším, co život přináší – přestáváme být uzavření a omezení. Hrajeme si, pracujeme, milujeme a milujeme se – s naprostou přítomností a v tom všem jsme jedním s věčným duchem: a to je význam slova mystická.

Na 5. Letním festivalu – The Art of Being se můžete s tantrou seznámit v bezpečném prostředí. Zajistěte si své místo ještě dnes Vstupenky