>

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FIRMOU NEXPO SYSTEM s.r.o, producent festivalu THE ART of BEING

Společnost Nexpo system s.r.o., Masarykovo náměsti 6, Hranice 75301, IČO: 02758954, zastoupená jednatelem Petrem Žurkem zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR. Všichni spolupracovníci, kteří s Vašimi osobními údaji nakládají, jsou písemně vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem.

Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete při přihlášení na některou z našich akcí (např. Letní festival Art of Being) nebo při koupi našeho produktu. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email a telefonní číslo. Zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.
Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Když vyjádříte dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho pak kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé zprávě, kterou Vám posíláme. Pokud se neodhlásíte, pak Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme nabízet naše akce.
Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás kdykoli kontaktovat a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
případně kompletní výmaz těchto údajů.
S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládáme v aplikaci SmartEmailing. Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., která provozuje aplikaci SmartEmailing. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. SmartSelling a.s. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:
 Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
 Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
 Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
 Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce, zpřístupňujeme výhradně našim spolupracovníkům, kteří zajišťují organizaci našich akcí nebo administrativní podporu chodu společnosti Nexpo system s.r.o. Jiným subjektům údaje poskytujeme pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají, jsou smluvně vázáni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.